Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma labiekārtojuma attīstības projekts
Title in English Multi-storey apartment backyards improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Edgars Pudzis
Reviewer Maira Rudzīte
Abstract Bakalaura darba „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalma labiekārtojuma attīstības projekts” mērķis ir, pamatojoties uz teorētiskām un prakses laikā iegūtām zināšanām par namu pārvaldīšanu, izanalizēt prasības teritorijas attīstības plānošanā un izstrādāt daudzstāvu dzīvojamās mājas pagalma labiekārtojuma attīstības projektu Grēdu ielā 3, kā arī sniegt priekšlikumus teritorijas attīstības plānošanas pilnveidošanā. Darba pētāmais objekts ir pagalma teritorijas labiekārtojums, pētījuma priekšmets ir labiekārtojuma elementa projekta izstrāde pagalma teritorijas attīstībā. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, dabas un darba aizsardzības daļas. Analītiskajā daļā tiek pētīta normatīvā bāze teritorijas attīstības plānošanā un skaidrotas prasības un ierobežojumi, kas attiecināmi uz Rīgas pašvaldības teritorijā esošo daudzstāvu dzīvojamo māju Grēdu ielā 3. Tiek apskatīts daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas labiekārtojums un izstrādāts projekta pamatojums labiekārtojuma elementa izvēlē. Projekta aprēķinu daļa sastāv no apkopotiem aptaujas anketas datiem par Grēdu ielas 3 iedzīvotāju vēlmēm pagalma teritorijas labiekārtošanā, kas nodrošina, ka teritorijas attīstības plānošanā tiek ievērots atklātības princips jeb iesaistīta sabiedrība. Tiek pētītas prasības velonovietņu novietņu skaitam un izvietojumamun aprēķināti projekta izdevumi, kā arī salīdzināti projekta finansējuma avoti un raksturotas galvenās problēmas saistībā ar līdzeķļu ieguvi. Tehnoloģiskā daļa ietver nekustamā īpašuma pārvaldīšanas ietvaros nepieciešamo dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūras izvēli, labiekārtojuma elementa vizuālā risinājuma izstrādi un novietojumu zemes gabalā, kas nepieciešams vienkāršotas teritorijas labiekārtojuma elementu procedūras saskaņosanai Rīgas pilsētas būvvaldē, lai likumīgi būtu iespējams uzsākt projekta ieviešanu. Dabas un darba aizsardzības daļa ietver informāciju par darba un dabas aizsardzības prasībām. Bakalaura darba grafiskajā daļā tiek atspoguļoti darba izstrādes laikā iegūtie rezultāti. Kopējais bakalaura darba apjoms ir 64 lpp. Tajā ietvertas 7 tabulas, 25 attēli un 3 pielikumi.
Keywords Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, teritorijas attīstības plānošana, pagalma teritorijas labiekārtojums, labiekārtojuma elementi, velosipēdu novietnes, sabiedrības līdzdalība teritorijas plānošanā
Keywords in English Multi-storey apartment backyard,improvement project, territory development planning, the principle of openness or the society involvement
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.12.2018 11:36:26