Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Mājokļu fiziskā stāvokļa aprēķināšanas veida ietekme uz kadastrālo vērtību
Nosaukums angļu valodā The effect of the method of calculating the physical condition of a dwelling on the cadastral value
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Raja Kočanova
Recenzents Armands Auziņš
Anotācija Pēdējo gadu laikā tiek runāts par to, ka ir nepieciešams pārskatīt kadastrālās vērtēšanas kritērijus un principus, lai risinātu straujo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību pieaugumu, un no tās atkarīgo salīdzinoši augsto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu. Ēkas kadastrālā vērtība tiek aprēķināta izmantojot datus, kas reģistrēti kadastra informācijas sistēmā balstoties uz kadastrālās uzmērīšanas datiem vai pašvaldības sniegto informāciju. Latvijas Republikai atgūstot neatkarību, salīdzinoši strauji notika kadastrālās sistēmas attīstība, līdz ar to laika gaitā, pilnveidojot metodiku, tika vairākas reizes mainītas ēkas fiziskā stāvokļa noteikšanas metodes. Pārejas starp šīm metodēm netika izstrādātas, līdz ar to izveidojusies situācija, kad kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts ēkas fiziskais stāvoklis pēc dažādām metodikām, kas tālāk tiek izmantots ēku kadastrālo vērtību aprēķinā, un veido gadījumus, kad blakus esošām līdzīgām un vienā laikā būvētām ēkām ir atšķirīgas kadastrālās vērtības. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Darba nobeigumā ir izklāstīti autora secinājumi un priekšlikumi. Darbā tiek pētīts kā laika gaitā ir attīstījies kadastrs, būvju vērtēšana, kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nepieciešamo datu iegūšana, tiek aprakstītas ēku fiziskā stāvokļa noteikšanas metodes Krievijā un Zviedrijā. Kā arī tiek aprakstītas un salīdzinātas fiziskā stāvokļa aprēķināšanas metodes un to ietekme uz kadastrālo vērtību. Praktiskajā daļā tiek izskatīti piemēri, kā mainītos ēkas kadastrālā vērtība, atkarībā no tā, kāda fiziskā stāvokļa aprēķināšanas metode tiek izmantota, un izstrādāti priekšlikumi pārejai uz vienotu ēkas fiziskā stāvokļa noteikšanas metodi. Maģistra darba zinātniski praktiskā novitāte – izstrādāti priekšlikumi par pāreju uz vienotu ēkas fiziskā stāvokļa noteikšanas metodiku ēkas kadastrālās vērtības vajadzībām.
Atslēgas vārdi mājoklis, fiziskais stāvoklis, kadastrālā vērtība, nolietojums
Atslēgas vārdi angļu valodā dwelling, physical condition, cadastral value, depreciation
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2018 10:05:56