Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Mājokļu fiziskā stāvokļa aprēķināšanas veida ietekme uz kadastrālo vērtību
Title in English The effect of the method of calculating the physical condition of a dwelling on the cadastral value
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Raja Kočanova
Reviewer Armands Auziņš
Abstract Pēdējo gadu laikā tiek runāts par to, ka ir nepieciešams pārskatīt kadastrālās vērtēšanas kritērijus un principus, lai risinātu straujo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību pieaugumu, un no tās atkarīgo salīdzinoši augsto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu. Ēkas kadastrālā vērtība tiek aprēķināta izmantojot datus, kas reģistrēti kadastra informācijas sistēmā balstoties uz kadastrālās uzmērīšanas datiem vai pašvaldības sniegto informāciju. Latvijas Republikai atgūstot neatkarību, salīdzinoši strauji notika kadastrālās sistēmas attīstība, līdz ar to laika gaitā, pilnveidojot metodiku, tika vairākas reizes mainītas ēkas fiziskā stāvokļa noteikšanas metodes. Pārejas starp šīm metodēm netika izstrādātas, līdz ar to izveidojusies situācija, kad kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts ēkas fiziskais stāvoklis pēc dažādām metodikām, kas tālāk tiek izmantots ēku kadastrālo vērtību aprēķinā, un veido gadījumus, kad blakus esošām līdzīgām un vienā laikā būvētām ēkām ir atšķirīgas kadastrālās vērtības. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām – analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Darba nobeigumā ir izklāstīti autora secinājumi un priekšlikumi. Darbā tiek pētīts kā laika gaitā ir attīstījies kadastrs, būvju vērtēšana, kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nepieciešamo datu iegūšana, tiek aprakstītas ēku fiziskā stāvokļa noteikšanas metodes Krievijā un Zviedrijā. Kā arī tiek aprakstītas un salīdzinātas fiziskā stāvokļa aprēķināšanas metodes un to ietekme uz kadastrālo vērtību. Praktiskajā daļā tiek izskatīti piemēri, kā mainītos ēkas kadastrālā vērtība, atkarībā no tā, kāda fiziskā stāvokļa aprēķināšanas metode tiek izmantota, un izstrādāti priekšlikumi pārejai uz vienotu ēkas fiziskā stāvokļa noteikšanas metodi. Maģistra darba zinātniski praktiskā novitāte – izstrādāti priekšlikumi par pāreju uz vienotu ēkas fiziskā stāvokļa noteikšanas metodiku ēkas kadastrālās vērtības vajadzībām.
Keywords mājoklis, fiziskais stāvoklis, kadastrālā vērtība, nolietojums
Keywords in English dwelling, physical condition, cadastral value, depreciation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.12.2018 10:05:56