Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Enterprise's competitiveness enhancement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilona Ezera
Recenzents Andris Vītols, Mg.oec., VSIA "Dailes Teātris" Valdes loceklis
Anotācija Anotācija Diplomprojekta autore: Iveta Butlere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. oec., prakt. doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts Diplomprojekta mērķis: izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojekta aktualitāte: Mūsdienās, kad pasaule nemitīgi mainās, notiek globalizācijas procesi, svarīgs jautājums ir konkurētspēja ne tikai uzņēmumu, nozares līmenī, bet arī valstu līmenī. Augstas konkurences apstākļos uzņēmumam ir grūti izdzīvot un veiksmīgi darboties savā nozarē, tāpēc katram uzņēmumam jārīkojas stratēģiski, lai veicinātu tā konkurētspēju. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 20 tabulas un 7 formulas. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 38 avoti latviešu valoda un 2 avoti angļu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: lai novērtētu uzņēmuma konkurētspēju, tiek veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze. Pēc uzņēmuma finanšu analīzes rezultātiem, konkurentu izpētes un tirgus analīzes, tiek izvirzīts priekšlikums piesaistīt jaunu darbinieku, izveidot uzņēmuma mājas lapu un izstrādāt mārketinga aktivitāšu plānu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Butlere I. Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Bakalaura darbs/ I. Butlere, I. Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. - 68 lpp.
Atslēgas vārdi konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2018 05:02:12