Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Enterprise's competitiveness enhancement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilona Ezera
Reviewer Andris Vītols, Mg.oec., VSIA "Dailes Teātris" Valdes loceklis
Abstract Anotācija Diplomprojekta autore: Iveta Butlere Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. oec., prakt. doc. Ilona Ezera Diplomprojekta temats: Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts Diplomprojekta mērķis: izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Diplomprojekta aktualitāte: Mūsdienās, kad pasaule nemitīgi mainās, notiek globalizācijas procesi, svarīgs jautājums ir konkurētspēja ne tikai uzņēmumu, nozares līmenī, bet arī valstu līmenī. Augstas konkurences apstākļos uzņēmumam ir grūti izdzīvot un veiksmīgi darboties savā nozarē, tāpēc katram uzņēmumam jārīkojas stratēģiski, lai veicinātu tā konkurētspēju. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekta apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 20 tabulas un 7 formulas. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 38 avoti latviešu valoda un 2 avoti angļu valodā. Diplomprojekta galvenie rezultāti: lai novērtētu uzņēmuma konkurētspēju, tiek veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze. Pēc uzņēmuma finanšu analīzes rezultātiem, konkurentu izpētes un tirgus analīzes, tiek izvirzīts priekšlikums piesaistīt jaunu darbinieku, izveidot uzņēmuma mājas lapu un izstrādāt mārketinga aktivitāšu plānu. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Butlere I. Uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Bakalaura darbs/ I. Butlere, I. Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. - 68 lpp.
Keywords konkurētspēja
Keywords in English competitiveness
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.12.2018 05:02:12