Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Uzbekistānā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Company Development Opportunities in Uzbekistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inga Eriņa
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Bakalaura darba autore: Shokhrukh Usmonov Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: assoc.profesore, Dr.oec. Jana Erina Bakalaura darba tēma: Uzņēmējdarbības attīstības iespējas pārtikas rūpniecībā Bakalaura darbs ir uzrakstits angļu valoda, tas sastav no ievada, teorētiskas un pētnieciskas daļam, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ir 50 lappuses, tajā ir desmit figūru un 2 tabulas. Literatūras un avotu saraksts ietver piecus avotus krievu valodā un septiņpadsmit avotus angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pārtikas rūpniecības teorētisko un praktisko aspektu analīze ļauj teikt, ka valsts ietekmes aktivizēšanai uz ekonomiku un tās individuālajām nozarēm vajadzētu būt sistemātiskām, labi plānotām un nodrošinātām nepieciešamajiem resursiem. Pārtikas un pārstrādes rūpniecība ir rūpniecība ar raksturīgām rūpnieciskās ražošanas iezīmēm, kas apvieno virkni viendabīgu pārtikas un pārstrādes uzņēmumu, ko raksturo vienotais patēriņam paredzētais pārtikas galaprodukts, parasti apstrādā lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas un īpaša materiāli tehniskā bāze un personāla profesionālais sastāvs. Sadalījums pārstrādes un pārtikas rūpniecībā ir nosacīts. Abu nozaru galapatēriņa produkts ir pārtikas produkts ar visām īpašajām ražošanas prasībām, un šis apstāklis padara to par vadošo tautsaimniecības nozares pārstāvi, galīgo saikni un pārtikas kompleksa pamatu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Usmonov, S. (2018). Uzņēmējdarbības attīstības iespējas pārtikas rūpniecībā. Bakalaura darbs. Riga: RTU, UIVI UIVK, bakalaura akadēmiska programma "Uznēmējdarbība un vadīšana". 50 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības, attīstības,iespējas pārtikas rūpniecībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Business,development,possibilities in the food industry
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 19.12.2018 04:00:10