Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma attīstības iespēju novērtējums Uzbekistānā
Title in English Evaluation of Company Development Opportunities in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Eriņa
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Bakalaura darba autore: Shokhrukh Usmonov Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: assoc.profesore, Dr.oec. Jana Erina Bakalaura darba tēma: Uzņēmējdarbības attīstības iespējas pārtikas rūpniecībā Bakalaura darbs ir uzrakstits angļu valoda, tas sastav no ievada, teorētiskas un pētnieciskas daļam, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ir 50 lappuses, tajā ir desmit figūru un 2 tabulas. Literatūras un avotu saraksts ietver piecus avotus krievu valodā un septiņpadsmit avotus angļu valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Pārtikas rūpniecības teorētisko un praktisko aspektu analīze ļauj teikt, ka valsts ietekmes aktivizēšanai uz ekonomiku un tās individuālajām nozarēm vajadzētu būt sistemātiskām, labi plānotām un nodrošinātām nepieciešamajiem resursiem. Pārtikas un pārstrādes rūpniecība ir rūpniecība ar raksturīgām rūpnieciskās ražošanas iezīmēm, kas apvieno virkni viendabīgu pārtikas un pārstrādes uzņēmumu, ko raksturo vienotais patēriņam paredzētais pārtikas galaprodukts, parasti apstrādā lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas un īpaša materiāli tehniskā bāze un personāla profesionālais sastāvs. Sadalījums pārstrādes un pārtikas rūpniecībā ir nosacīts. Abu nozaru galapatēriņa produkts ir pārtikas produkts ar visām īpašajām ražošanas prasībām, un šis apstāklis padara to par vadošo tautsaimniecības nozares pārstāvi, galīgo saikni un pārtikas kompleksa pamatu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Usmonov, S. (2018). Uzņēmējdarbības attīstības iespējas pārtikas rūpniecībā. Bakalaura darbs. Riga: RTU, UIVI UIVK, bakalaura akadēmiska programma "Uznēmējdarbība un vadīšana". 50 lpp.
Keywords Uzņēmējdarbības, attīstības,iespējas pārtikas rūpniecībā
Keywords in English Business,development,possibilities in the food industry
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 19.12.2018 04:00:10