Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Brīvo ekonomisko zonu darbības novērtēšana Latvijā”
Title in English “Assessment of Performance of Free Economic Zones in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aldis Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Reģionālā nevienlīdzība ir tēma, kas būs aktuāla vienmēr – gan lielākās un mazākās valstīs, gan starpvalstu salīdzinājumos un lokālos mērogos. Brīvās ekonomiskās zonas var būt efektīvs instruments, lai veicinātu ekonomikas augšupeju, un reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, bet tikai tad, ja tā īstenota pareizajā kontekstā. Svarīgākais šajā procesā ir īstenot visaptverošu kontroli, un veikt pilnvērtīgu, savlaicīgu darbības novērtējumu. Latvijā trūkst viennozīmīgas izpratnes par BEZ sasniegtajiem rezultātiem, un to vienotas interpretācijas, jo esošo pētījumu un revīzijas aktu izvirzītie konstatējumi savstarpēji konfrontē, nepastāv vienotas metodoloģijas to novērtēšanā. Līdz ar to pastāv nepieciešamība pēc visaptveroša atdeves noteikšanas modeļa ieviešanas, kas izskaustu iespēju dažādi interpretēt pastāvošos rezultātus, un nodrošinātu kontroles palielināšanu, veicinātu jomas sakārtotību. Maģistra darba tēma ir “Brīvo ekonomisko zonu darbības novērtēšana Latvijā”, un tās mērķis ir pilnveidot esošo novērtēšanas metodiku. Pētījuma objekts: Brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas Latvijā. Pētījuma priekšmets: Pārvaldes efektivitātes un darbības atdeves noteikšanas metodes. Darba ietvaros tika izpētīts brīvo ekonomisko zonu jēdziens un veidošanas motīvi, šādu anklāvu novērtēšanas metodoloģijas pieredze ārvalstīs un Latvijā, identificēti ietekmējošie faktori, riski un apdraudējumi. Salīdzinot ar ārvalstu praksi, tika identificētas atsevišķas nepilnības un veidoti priekšlikumi to novēršanai. Balstoties uz izpētīto pieredzi, tika izveidota jauna visaptveroša BEZ pārvaldes un anklāva darbības atdeves novērtēšanas metode. Darba apjoms 106 lappuses, 35 attēli un 9 tabulas, 2 pielikumi.
Keywords Brīvās ekonomiskās zonas; BEZ darbības novērtēšana
Keywords in English Free economic zones; FEZ; methodology of assessing FEZ
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 18.12.2018 23:59:28