Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Skanstes apkaimes attīstības nozīme Rīgas pilsētā."
Nosaukums angļu valodā "Significance of Development of Skanste District in Riga City."
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Vieslektors K.Freimanis
Anotācija Maģistra darba “Skanstes apkaimes attīstības nozīme Rīgas pilsētā” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” students Olafs Tomsons. Maģistra darba vadītājs ir Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darba mērķis ir noteikt Skanstes apkaimes attīstības perspektīvas un nozīmi Rīgas pilsētas attīstībā. Maģistra darbs tiek strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā apkopota un analizēta teritorijas attīstība pilsētās, veidojot to vispārēju iedalījumu. Darba otrajā daļā analizēti publiski pieejamie materiāli, kas reglamentē Skanstes apkaimes darbību un veido darbības tiesisko bāzi, veikta Skanstes apkaimes ekonomisko un sociālo datu analīze un izmantota intervija ar Skanstes attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāju M. Vanagu par Skanstes apkaimes attīstību. Trešajā daļā balstoties uz analīzes rezultātiem, noteikti galvenie Skanstes apkaimes attīstības aspekti un izvērtēts Skanstes apkaimes attīstības scenārijs. Darba nobeigumā, tiek sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi Skanstes apkaimes attīstībai un tās ietekmei uz Rīgas pilsētas attīstību. Maģistra darba apjoms: 89 lpp., t.sk. 5 tabulas, 14 attēli, 4 formulas. Darbam pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Skanste, Rīga, apkaime, lokālplānojums, pilsētas attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Skanste, Riga, district, local plan, urban development.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2018 08:52:21