Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Skanstes apkaimes attīstības nozīme Rīgas pilsētā."
Title in English "Significance of Development of Skanste District in Riga City."
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Vieslektors K.Freimanis
Abstract Maģistra darba “Skanstes apkaimes attīstības nozīme Rīgas pilsētā” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” students Olafs Tomsons. Maģistra darba vadītājs ir Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Maģistra darba mērķis ir noteikt Skanstes apkaimes attīstības perspektīvas un nozīmi Rīgas pilsētas attīstībā. Maģistra darbs tiek strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā apkopota un analizēta teritorijas attīstība pilsētās, veidojot to vispārēju iedalījumu. Darba otrajā daļā analizēti publiski pieejamie materiāli, kas reglamentē Skanstes apkaimes darbību un veido darbības tiesisko bāzi, veikta Skanstes apkaimes ekonomisko un sociālo datu analīze un izmantota intervija ar Skanstes attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāju M. Vanagu par Skanstes apkaimes attīstību. Trešajā daļā balstoties uz analīzes rezultātiem, noteikti galvenie Skanstes apkaimes attīstības aspekti un izvērtēts Skanstes apkaimes attīstības scenārijs. Darba nobeigumā, tiek sniegti galvenie secinājumi un priekšlikumi Skanstes apkaimes attīstībai un tās ietekmei uz Rīgas pilsētas attīstību. Maģistra darba apjoms: 89 lpp., t.sk. 5 tabulas, 14 attēli, 4 formulas. Darbam pievienots 1 pielikums.
Keywords Skanste, Rīga, apkaime, lokālplānojums, pilsētas attīstība.
Keywords in English Skanste, Riga, district, local plan, urban development.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 14.12.2018 08:52:21