Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eko produkcijas virzīšana Latvijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Promotion of Eco Products in Latvian Market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Baiba Levina, lektors, RTU IUV katedra
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Viktorija Djomina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: EKO produkcijas virzīšana Latvijas tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 17 angļu un 11 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā, pamatojoties uz teorētiskā apskata par ekoproduktu virzīšanu tirgū, ekoproduktu virzīšanas īpatnību izpēti uzkopšanas produktu segmentā un pētāmā uzņēmuma analīzi, izstrādāta virzīšanas programma SIA Prāna Ko ekoloģiskā produkta “Idegreen” virzīšanai. Programma izstrādāta 2019. gadam, paredz investīcijas 4250 EUR apmērā, paredzot atdevi no investīcijām (ROI) 35% līmenī. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Djomina, V. (2018). EKO produkcijas virzīšana Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 54 lpp.
Atslēgas vārdi EKO produkcija, jauns producija, marketings
Atslēgas vārdi angļu valodā ECO production, new product, marketing
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2018 13:23:17