Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Eko produkcijas virzīšana Latvijas tirgū"
Title in English "Promotion of Eco Products in Latvian Market"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Baiba Levina, lektors, RTU IUV katedra
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Viktorija Djomina Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docente Dr.oec. Rita Greitāne Bakalaura darba temats: EKO produkcijas virzīšana Latvijas tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 54 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu, 17 angļu un 11 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā, pamatojoties uz teorētiskā apskata par ekoproduktu virzīšanu tirgū, ekoproduktu virzīšanas īpatnību izpēti uzkopšanas produktu segmentā un pētāmā uzņēmuma analīzi, izstrādāta virzīšanas programma SIA Prāna Ko ekoloģiskā produkta “Idegreen” virzīšanai. Programma izstrādāta 2019. gadam, paredz investīcijas 4250 EUR apmērā, paredzot atdevi no investīcijām (ROI) 35% līmenī. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Djomina, V. (2018). EKO produkcijas virzīšana Latvijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 54 lpp.
Keywords EKO produkcija, jauns producija, marketings
Keywords in English ECO production, new product, marketing
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.12.2018 13:23:17