Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Valsts narkotiku politikas jomas pārvaldes uzlabošana”
Nosaukums angļu valodā “Improving the management of national drug policy”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Olga Bogdanova
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba autore Sabīne Sudraba izstrādāja darbu, kura temats ir “Valsts narkotiku politikas jomas pārvaldes uzlabošana”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz valsts narkotiku politikas jomas pārvaldes analīzes, izstrādāt priekšlikumus Latvijas valsts pārvaldes darbības uzlabošanai, ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba pirmajā nodaļa tiek apkopota, izpētīta un analizēta informācija par Eiropas Savienības institūcijām, to darbības struktūras stratēģiju narkomānijas novēršanā un apkarošanā. Otrajā nodaļā tika izpētīta Latvijas pārraudzības un pakļautības esošās institūcijas darbības narkotisko un psihotropu vielu novēršanā un apkarošanā, kā arī citu valsts pieredze un labās prakses piemēri. Tostarp tika izpētīti komandējumi un, trešajā nodaļā plašāk pētīts resursu ietaupījums t.i. cilvēkstundas. Uz resursu ietaupīšanas pamata tika izskatītas iespējas, kā uzlabt starpinstitūciju sadarbību. Pēc rezultātu iegūšanas tiek piedāvāts noslēgt sadarbības memorandu uzlabojot starpinstitūciju sadarbību, kas, savukārt, uzlabos iesaistīto institūciju darbības kapacitāti. Kā arī deliģēt no Latvijas valsts IeM kompetento ekspertu uz narkomānijas novēršanas un apkarošanas jomas komandējumiem, ietaupot valsts resursu – cilvēkstundas. Ietaupītos cilvēkstundu resursu novirzīt tos uz ES narkotiku jomas finanšu instrumentu popularizēšanu Latvijas valstī. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 8 tabulas un pielikumi uz 9 lapaspusēm. Darbā izmantotas 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Valsts institūcijas, narkotiku politika, uzlabošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā State institutions,drug policy, improvement.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2018 12:15:43