Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Valsts narkotiku politikas jomas pārvaldes uzlabošana”
Title in English “Improving the management of national drug policy”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Olga Bogdanova
Reviewer
Abstract Bakalaura darba autore Sabīne Sudraba izstrādāja darbu, kura temats ir “Valsts narkotiku politikas jomas pārvaldes uzlabošana”. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz valsts narkotiku politikas jomas pārvaldes analīzes, izstrādāt priekšlikumus Latvijas valsts pārvaldes darbības uzlabošanai, ņemot vērā citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba pirmajā nodaļa tiek apkopota, izpētīta un analizēta informācija par Eiropas Savienības institūcijām, to darbības struktūras stratēģiju narkomānijas novēršanā un apkarošanā. Otrajā nodaļā tika izpētīta Latvijas pārraudzības un pakļautības esošās institūcijas darbības narkotisko un psihotropu vielu novēršanā un apkarošanā, kā arī citu valsts pieredze un labās prakses piemēri. Tostarp tika izpētīti komandējumi un, trešajā nodaļā plašāk pētīts resursu ietaupījums t.i. cilvēkstundas. Uz resursu ietaupīšanas pamata tika izskatītas iespējas, kā uzlabt starpinstitūciju sadarbību. Pēc rezultātu iegūšanas tiek piedāvāts noslēgt sadarbības memorandu uzlabojot starpinstitūciju sadarbību, kas, savukārt, uzlabos iesaistīto institūciju darbības kapacitāti. Kā arī deliģēt no Latvijas valsts IeM kompetento ekspertu uz narkomānijas novēršanas un apkarošanas jomas komandējumiem, ietaupot valsts resursu – cilvēkstundas. Ietaupītos cilvēkstundu resursu novirzīt tos uz ES narkotiku jomas finanšu instrumentu popularizēšanu Latvijas valstī. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 61 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli, 8 tabulas un pielikumi uz 9 lapaspusēm. Darbā izmantotas 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Valsts institūcijas, narkotiku politika, uzlabošana.
Keywords in English State institutions,drug policy, improvement.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.12.2018 12:15:43