Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla atlases procesa pilnveidošana aviosabiedrībā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Personnel Selection Process in an Air Transport Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Līga Kamola
Recenzents Sarmīte Gailīte, viesektore, Mg.psych., RTU UIVI Tālākizglītības nodaļa
Anotācija Bakalaura darba autors: Jūlija Tambovceva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. prakt. doc. Līga Kamola Bakalaura darba temats: Personāla atlases procesa pilnveidošana aviosabiedrībā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 2 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 12 attēli un 3 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 2 avoti latviešu, 53 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt un izstrādāt rīcības plānu personāla atlases procesa pilnveidošanai aviosabiedrībā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta tūrisma un aviācijas nozare, kā arī tās statistika un tendences. Turpat arī tiek aprakstīts teorētiskais personāla atlases process un tā nianses. Otrajā daļā tiek pētīts aviosabiedrības personāla atlases process un veikti salīdzinājumi ar konkurentiem, kā arī klientu atsauksmju analīze. Secinājumi un priekšlikumi šī procesa uzlabošanai tiek doti darba beigās. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tambovceva, J. (2018). Personāla atlases procesa pilnveidošana aviosabiedrībā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 63 lpp.
Atslēgas vārdi Atlases procesa uzlabošana aviosabiedrībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of selection process in air transport company
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2018 21:18:52