Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības stratēģija profesionālās izglītības kompetences centrā"
Title in English "Quality Management Strategy in the Vocational Educational Competence Centre"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inga Lapiņa
Reviewer Mg.sc.soc., Irina Degtjarjova
Abstract Zemberga L. Kvalitātes vadības stratēģija profesionālās izglītības kompetences centrā: Maģistra darbs / L. Zemberga, I. Lapiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. 114 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 114 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 19 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 45 avoti latviešu un 27 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanai profesionālās izglītības kompetences centros, lai sekmētu to darbības kvalitātes nodrošināšanu nozares stratēģisko mērķu sasniegšanai. Pirmajā darba daļā veikta literatūras analīze par kvalitātes un atbilstības jēdzienu lietojumu izglītības jomā, vērtējot to kopsakarības, vērtēta kvalitātes izcilības modeļu pieejas izmantošana un pielāgošanas iespējas. Otrajā darba daļā veikts iestādes darbības novērtēšanas metožu izvērtējums un analizēti kvalitātes elementi profesionālās izglītības kompetences centru darbībā. Trešajā darba daļā veikts profesionālās izglītības kompetences centra kvalitātes izcilības modeļa pieejā balstīts pašvērtējums. Pamatojoties uz tā rezultātiem sniegti priekšlikumi iestādē īstenoto procesu īstenošanai, lai pilnveidotu kvalitātes vadības stratēģijas elementus. Ceturtajā darba daļā izvērtējuma rezultātā sniegti priekšlikumi normatīvā regulējuma pilnveidei kvalitātes vadības stratēģijas ieviešanas veicināšanai. Nozīmīgākie secinājumi izriet no izglītības iestādes darbības pašvērtējuma, norādot uz fragmentāru pieeju iestādes kvalitātes vadības elementu izmantošanā un sistēmas līmeņa uzstādījumu precizēšanas nepieciešamību. Priekšlikumi paredz iestādes pašvērtējuma sistēmas pilnveidi, attīstības plānošanas organizācijas maiņu un regulējuma pilnveidi attiecība uz kvalitātes kritēriju noteikšanu un iesaistīto pušu līdzdalības veicināšanu.
Keywords kvalitātes vadības stratēģija, kvalitāte izcilības modeļi, pašnovērtējums
Keywords in English Quality management strategy, quality excellence models, self-assessment
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 07.12.2018 09:36:15