Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tērauda kolonnas bāzes mezgla aprēķins pēc komponenšu metodes"
Nosaukums angļu valodā "Steel column bases calculation using component method"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Līga Gaile
Recenzents Ģirts Būmanis
Anotācija Profesionālā maģistra studiju noslēguma darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Lai noteiktu tērauda kolonnas bāzes mezgla klasifikāciju pēc stinguma, maģistra darba ietvaros tiek veikta mezgla analīze ar galīgo elementu metodi (GEM), gadījuma datu verifikācija un salīdzinājums ar teorētiskajā aprēķinā iegūtajiem datiem. Pētāmais mezgls sastāv no četrām pamatkomponentēm – kolonnas, bāzes plāksnes, kas savienoti ar metinājumu, enkurskrūve un betona pamatne. Pēc mezgla stinguma konstrukciju mezglus var klasificē trīs veidos – stingi, daļēji stingi un locīklas. Darba pamatā tiek izmantotas trīs metodes. Vispirms tiek izstrādāti dažādi kolonnu bāzes mezglu GEM modeļi. Šie modeļi tiek izstrādāti IDEA StatiCa programmā, ievērojot visus šīs metodes nosacījumus. Pēc tam tiek veikti skaitliskie eksperimenti un iegūti dažādu kolonnu bāzes mezglu pagrieziena stingumi. Pēc eksperimenta veikta gadījuma rezultātu verifikācija, lai secinātu vai eksperiments ir izdevies veiksmīgi, un rezultāti ir ticami. Tam seko teorētiskais mezgla aprēķins, kas izstrādāts pēc LVS EN 1993-1-8+AC:2015. Standartā atrodama pamatkomponenšu bibliotēka un noteikumi pagrieziena stingumu aprēķināšanai pēc komponenšu metodes. Šī darba galvenais praktiskais pielietojums ir dot ieskatu mezglu aprēķina metožu izmantošanā un iegūto aprēķina rezultātu precizitātē, kā arī mezglu sadalījumā pēc stinguma. Darba noslēgumā tiek izstrādātas rekomendācijas turpmākajiem pētījumiem, kas saistīti ar komponenšu metodi. Maģistra darbs sastāv no ievada, 9 nodaļām, secinājumiem, ieteikumiem turpmākiem pētījumiem un literatūras avotiem. Darbs satur 72 lappuses, 38 attēlus, 10 tabulas, 28 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Tērauda kolonnas bāzes mezgls, bāzes plāksnes, pagrieziena stingums, galīgo elementu metodi (GEM), komponenšu metode, IDEA StatiCa
Atslēgas vārdi angļu valodā Steel column base, base plates, rotation stiffness, finite element method (FEM), component method, IDEA StatiCa
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2018 12:34:55