Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Tērauda kolonnas bāzes mezgla aprēķins pēc komponenšu metodes"
Title in English "Steel column bases calculation using component method"
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Līga Gaile
Reviewer Ģirts Būmanis
Abstract Profesionālā maģistra studiju noslēguma darbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Lai noteiktu tērauda kolonnas bāzes mezgla klasifikāciju pēc stinguma, maģistra darba ietvaros tiek veikta mezgla analīze ar galīgo elementu metodi (GEM), gadījuma datu verifikācija un salīdzinājums ar teorētiskajā aprēķinā iegūtajiem datiem. Pētāmais mezgls sastāv no četrām pamatkomponentēm – kolonnas, bāzes plāksnes, kas savienoti ar metinājumu, enkurskrūve un betona pamatne. Pēc mezgla stinguma konstrukciju mezglus var klasificē trīs veidos – stingi, daļēji stingi un locīklas. Darba pamatā tiek izmantotas trīs metodes. Vispirms tiek izstrādāti dažādi kolonnu bāzes mezglu GEM modeļi. Šie modeļi tiek izstrādāti IDEA StatiCa programmā, ievērojot visus šīs metodes nosacījumus. Pēc tam tiek veikti skaitliskie eksperimenti un iegūti dažādu kolonnu bāzes mezglu pagrieziena stingumi. Pēc eksperimenta veikta gadījuma rezultātu verifikācija, lai secinātu vai eksperiments ir izdevies veiksmīgi, un rezultāti ir ticami. Tam seko teorētiskais mezgla aprēķins, kas izstrādāts pēc LVS EN 1993-1-8+AC:2015. Standartā atrodama pamatkomponenšu bibliotēka un noteikumi pagrieziena stingumu aprēķināšanai pēc komponenšu metodes. Šī darba galvenais praktiskais pielietojums ir dot ieskatu mezglu aprēķina metožu izmantošanā un iegūto aprēķina rezultātu precizitātē, kā arī mezglu sadalījumā pēc stinguma. Darba noslēgumā tiek izstrādātas rekomendācijas turpmākajiem pētījumiem, kas saistīti ar komponenšu metodi. Maģistra darbs sastāv no ievada, 9 nodaļām, secinājumiem, ieteikumiem turpmākiem pētījumiem un literatūras avotiem. Darbs satur 72 lappuses, 38 attēlus, 10 tabulas, 28 literatūras avotus.
Keywords Tērauda kolonnas bāzes mezgls, bāzes plāksnes, pagrieziena stingums, galīgo elementu metodi (GEM), komponenšu metode, IDEA StatiCa
Keywords in English Steel column base, base plates, rotation stiffness, finite element method (FEM), component method, IDEA StatiCa
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 13.06.2018 12:34:55