Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Pazemes siltumtīklu ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem energoefektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Design Improvement of Energy Efficiency of Prefabricated Insolated Underground Pipelines
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Aleksandrs Zajacs
Recenzents doc. L.Migla
Anotācija Andreja Kņaza bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir “Pazemes siltumtīklu ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem energoefektivitātes paaugstināšana”. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt siltumapgādes cauruļvadu izbūves veidus, rūpnieciski izolēto cauruļvadu aprēķina principus un izstrādāt siltumapgādes tīklu projektu, optimizējot siltumenerģijas zudumus. Darba aktualitāte ir saistīta ar to, ka saskaņā ar „Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti”, Eiropas centralizētājiem siltumapgādes uzņēmumiem tiek uzlikts pienākums veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kuru rezultātā tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš. Ņemot vērā to, ka Latvijā liela daļa siltumtīklu ir uzbūvēti gandrīz 40-50 gadus atpakaļ, tie ir novecojuši. No tā izriet, ka lai samazinātu siltuma zudumus siltumtīklos ir nepieciešams veikt veco siltumtīklu rekonstrukciju. Kā vienu no mūsdienīgiem risinājumiem, ko var pielietot lai uzlabotu siltumtīklu tehniskos radītājus (siltumizolāciju, hidroizolāciju u.c.) un samazinātu izdevumus ir rūpnieciski izolēto cauruļvadu izmantošana. Teorijas daļā ir aprakstīti vieni no galvenajiem centralizētās siltumapgādes elementiem – siltumtīkli, to veidi, siltumtīklu kompensācijas veidi ar kompensatoru aprakstiem un siltumtīklu izolācijas veidi. Tika apskatītas rūpnieciski izolētas caurules, definētas galvenās priekšrocības un trūkumi. Aprakstīta cauruļvadu siltuma zudumu aprēķina metodika, cauruļvada diametra, izplešanās kompensācijas aprēķins un siltumenerģijas patēriņu aprēķins. Projekta daļā ir aprēķināti siltuma zudumi dažādiem iepriekš izolēto cauruļu veidiem. Salīdzinātās cauruļvada ekspluatācijas izmaksas par visu darbības periodu (30 gadi). Kopējais bakalaura darba ar projekta daļu apjoms ir 59 lpp., tajā skaitā 20. attēli, 23. tabulas, 5. pielikumi, 4 rasējumi un 36. literatūras avoti
Atslēgas vārdi siltumtīkli, siltuma zudumu, rūpnieciski izolētas caurules
Atslēgas vārdi angļu valodā heating network, heat loss, pre-insulated pipes
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2018 12:19:42