Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Pazemes siltumtīklu ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem energoefektivitātes paaugstināšana
Title in English Design Improvement of Energy Efficiency of Prefabricated Insolated Underground Pipelines
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Aleksandrs Zajacs
Reviewer doc. L.Migla
Abstract Andreja Kņaza bakalaura darba ar projekta daļu tēma ir “Pazemes siltumtīklu ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem energoefektivitātes paaugstināšana”. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt siltumapgādes cauruļvadu izbūves veidus, rūpnieciski izolēto cauruļvadu aprēķina principus un izstrādāt siltumapgādes tīklu projektu, optimizējot siltumenerģijas zudumus. Darba aktualitāte ir saistīta ar to, ka saskaņā ar „Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti”, Eiropas centralizētājiem siltumapgādes uzņēmumiem tiek uzlikts pienākums veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, kuru rezultātā tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš. Ņemot vērā to, ka Latvijā liela daļa siltumtīklu ir uzbūvēti gandrīz 40-50 gadus atpakaļ, tie ir novecojuši. No tā izriet, ka lai samazinātu siltuma zudumus siltumtīklos ir nepieciešams veikt veco siltumtīklu rekonstrukciju. Kā vienu no mūsdienīgiem risinājumiem, ko var pielietot lai uzlabotu siltumtīklu tehniskos radītājus (siltumizolāciju, hidroizolāciju u.c.) un samazinātu izdevumus ir rūpnieciski izolēto cauruļvadu izmantošana. Teorijas daļā ir aprakstīti vieni no galvenajiem centralizētās siltumapgādes elementiem – siltumtīkli, to veidi, siltumtīklu kompensācijas veidi ar kompensatoru aprakstiem un siltumtīklu izolācijas veidi. Tika apskatītas rūpnieciski izolētas caurules, definētas galvenās priekšrocības un trūkumi. Aprakstīta cauruļvadu siltuma zudumu aprēķina metodika, cauruļvada diametra, izplešanās kompensācijas aprēķins un siltumenerģijas patēriņu aprēķins. Projekta daļā ir aprēķināti siltuma zudumi dažādiem iepriekš izolēto cauruļu veidiem. Salīdzinātās cauruļvada ekspluatācijas izmaksas par visu darbības periodu (30 gadi). Kopējais bakalaura darba ar projekta daļu apjoms ir 59 lpp., tajā skaitā 20. attēli, 23. tabulas, 5. pielikumi, 4 rasējumi un 36. literatūras avoti
Keywords siltumtīkli, siltuma zudumu, rūpnieciski izolētas caurules
Keywords in English heating network, heat loss, pre-insulated pipes
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 12.06.2018 12:19:42