Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Terminu darināšanas modeļi telesakaru nozares tehniskajos tekstos angļu un latviešu valodā
Nosaukums angļu valodā Term Formation Patterns in Technical Texts in the Field of Telecommunications in English and Latvian
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Mag.philol., Lektore Zane Seņko
Anotācija Bakalaura darbu "Terminu darināšanas modeļi telesakaru nozares tehniskajos tekstos angļu un latviešu valodā" ir sarakstījis Artūrs Krastiņš, Rīgas Tehniskās universitātes, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes, Lietišķās valodniecības institūta, profesionālā bakalaura studiju programmas "Tehniskā tulkošana" students. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, noslēguma un praktiskās daļas. Praktiskā daļa sastāv no teksta tulkojuma "Implement New Business Models, Disrupt Competitors, Transform Your Industry" no Maciej Kranz grāmatas "Building the Internet of Things", kas publicēta 2016. gadā. Praktiskajā daļā autors pielieto dažādas tulkošanas stratēģijas un izmanto paralēlus tekstus un specializētas vārdnīcas, lai izveidotu adekvātu un uzticamu mērķa tekstu. Teorētiskajā daļā autors aplūko kontekstu un terminus, kas ir no konteksta atkarīgi, kā arī terminu, abreviatūru izmantošanu zinātnes jomās, un sniedz piemērus no praktiskās daļas. Bakalaura darbs satur 4 pielikumus: abreviatūru glosārijs, kas sastāv no 30 abreviatūrām, terminu glosārijs, kas sastāv no 54 terminiem, no konteksta atkarīgā mērķa un avota leksisko priekšmetu glosārijs, kas sastāv no 81 termina, kā arī avota teksts.
Atslēgas vārdi Termins, terminu darināšanas veidi, no konteksta atkarīgi termini
Atslēgas vārdi angļu valodā Term, term-formation patterns, context-dependent terms
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2018 22:02:49