Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Mūsdienu tendences terminu lietojumā: konteksta nozīme
Nosaukums angļu valodā Modern Trends in Term Application: Role of Context
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darbā “Modernās tendences termina lietojumprogrammā: konteksta loma” raksta Valerija Markevica, Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente, Rīgas Tehniskā universitāte Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Bakalaura darba teorētiskās daļas ietvaros autors aplūko termina veidošanas un piemērošanas teorētisko aspektu analīzi un pēta konteksta un tā veidu jēdzienu, sniedzot attiecīgus piemērus gan avota, gan mērķa tekstiem. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver citāta tulkojumu no avota teksta krievu valodā. Avota tekstu “lietu internets un datu analīze” raksta Hwaiyu Geng. Grāmatu publicējis Džons Vilijs & Sons, Inc. (2017. gada 10. janvārī). Grāmata rakstīta angļu valodā un sasniedz 800 lappuses. Bakalaura darbā ir vairāki papildinājumi, tostarp to terminu saraksts, kas iekļauti telekomunikāciju jomā divās darba valodās, t.i., angļu un krievu valodā, un saīsinājumu saraksts. Bibliogrāfija ietver drukātus un tiešsaistes teorētiskos un empīriskos avotus, t.i., grāmatas, vārdnīcas un glosārijus. Bakalaura grāmatā ir 202 lappuses.
Atslēgas vārdi terminoloģija, terminu veidošana, terminu piemērošana, mikrokonteksts, makrokonteksts, nozīme, konteksts, tekstualitāte, konteksta nozīme, tulkošanas teorija
Atslēgas vārdi angļu valodā terminology, term formation, term application, micro-context, macro-context, meaning, context, textuality, role of context, translation theory
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2018 11:47:39