Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Mūsdienu tendences terminu lietojumā: konteksta nozīme
Title in English Modern Trends in Term Application: Role of Context
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darbā “Modernās tendences termina lietojumprogrammā: konteksta loma” raksta Valerija Markevica, Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente, Rīgas Tehniskā universitāte Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un bibliogrāfijas. Bakalaura darba teorētiskās daļas ietvaros autors aplūko termina veidošanas un piemērošanas teorētisko aspektu analīzi un pēta konteksta un tā veidu jēdzienu, sniedzot attiecīgus piemērus gan avota, gan mērķa tekstiem. Bakalaura darba praktiskā daļa ietver citāta tulkojumu no avota teksta krievu valodā. Avota tekstu “lietu internets un datu analīze” raksta Hwaiyu Geng. Grāmatu publicējis Džons Vilijs & Sons, Inc. (2017. gada 10. janvārī). Grāmata rakstīta angļu valodā un sasniedz 800 lappuses. Bakalaura darbā ir vairāki papildinājumi, tostarp to terminu saraksts, kas iekļauti telekomunikāciju jomā divās darba valodās, t.i., angļu un krievu valodā, un saīsinājumu saraksts. Bibliogrāfija ietver drukātus un tiešsaistes teorētiskos un empīriskos avotus, t.i., grāmatas, vārdnīcas un glosārijus. Bakalaura grāmatā ir 202 lappuses.
Keywords terminoloģija, terminu veidošana, terminu piemērošana, mikrokonteksts, makrokonteksts, nozīme, konteksts, tekstualitāte, konteksta nozīme, tulkošanas teorija
Keywords in English terminology, term formation, term application, micro-context, macro-context, meaning, context, textuality, role of context, translation theory
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 07.06.2018 11:47:39