Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tehniskās tulkošanas stratēģijas: manipulācija
Nosaukums angļu valodā Strategies in Technical Translation: Manipulation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Diāna Rūpniece
Recenzents Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Anotācija Bakalaura darbu „Stratēģijas tehniskajā tulkošanā: manipulācija” ir sarakstījusi Gita Tarasova, kura ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura programmas „Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Bakalaura darba autore apskata manipulācijas jēdzienu attiecībā uz tehniskajiem tekstiem. Izmantojot dažādus informācijas avotus, Bakalaura darba autore analizē dažādus avotus par manipulāciju tulkošanā un apskata tās dažādos definēšanas veidus, kā arī tās īpašības. Bakalaura darbs satur Anotāciju angļu valodā, Ievadu, Teorētisko daļu, Praktisko daļu, Secinājumus, Bibliogrāfiju un Pielikumus, divus glosārijus ar aviācijas un kosmiskās nozares terminiem un leksiskajām vienībām no avota teksta un to varianti latviešu valodā, un Praktiskās daļas avota tekstu. Bakalaura darba Teorētiskā daļā iekļautas manipulācijas, tulkošanas, to veidu definīcijas, kā arī ieskats manipulācijas un tulkošanas jēdzienos. Teorētiskajā daļā risināts manipulācijas jēdziens un teorija un apkopoti tulkošanas manipulācijas stratēģiju, tehniku, veidu piemēri un to definīcijas. Bakalaura darba Praktiskā daļa sastāv no avota teksta tulkojuma latviešu valodā. Avota tekstu Introduction to Aerospace Engineering with a Flight Test Perspective ir sarakstījis Stīvens Korda (Stephen Corda) un to publicēja John Wiley & Sons 2017. gadā. Bibliogrāfija ietver 13 grāmatas, 8 tiešsaistes vārdnīcas un glosārijus. Bakalaura darbam kopā ir 97 lappuses.
Atslēgas vārdi manipulācija, tulkošana, stratēģijas, tehnikas, tehniskie teksti, aviācija, gaisa kuģi, kosmosa kuģi.
Atslēgas vārdi angļu valodā manipulation, translation, strategies, techniques, technical texts, aerospace, aircraft, spacecraft.
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2018 21:15:10