Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tehniskās tulkošanas stratēģijas: manipulācija
Title in English Strategies in Technical Translation: Manipulation
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Diāna Rūpniece
Reviewer Mag.philol., docente Tatjana Smirnova
Abstract Bakalaura darbu „Stratēģijas tehniskajā tulkošanā: manipulācija” ir sarakstījusi Gita Tarasova, kura ir Rīgas Tehniskās universitātes Lietišķās valodniecības institūta profesionālā bakalaura programmas „Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente. Bakalaura darba autore apskata manipulācijas jēdzienu attiecībā uz tehniskajiem tekstiem. Izmantojot dažādus informācijas avotus, Bakalaura darba autore analizē dažādus avotus par manipulāciju tulkošanā un apskata tās dažādos definēšanas veidus, kā arī tās īpašības. Bakalaura darbs satur Anotāciju angļu valodā, Ievadu, Teorētisko daļu, Praktisko daļu, Secinājumus, Bibliogrāfiju un Pielikumus, divus glosārijus ar aviācijas un kosmiskās nozares terminiem un leksiskajām vienībām no avota teksta un to varianti latviešu valodā, un Praktiskās daļas avota tekstu. Bakalaura darba Teorētiskā daļā iekļautas manipulācijas, tulkošanas, to veidu definīcijas, kā arī ieskats manipulācijas un tulkošanas jēdzienos. Teorētiskajā daļā risināts manipulācijas jēdziens un teorija un apkopoti tulkošanas manipulācijas stratēģiju, tehniku, veidu piemēri un to definīcijas. Bakalaura darba Praktiskā daļa sastāv no avota teksta tulkojuma latviešu valodā. Avota tekstu Introduction to Aerospace Engineering with a Flight Test Perspective ir sarakstījis Stīvens Korda (Stephen Corda) un to publicēja John Wiley & Sons 2017. gadā. Bibliogrāfija ietver 13 grāmatas, 8 tiešsaistes vārdnīcas un glosārijus. Bakalaura darbam kopā ir 97 lappuses.
Keywords manipulācija, tulkošana, stratēģijas, tehnikas, tehniskie teksti, aviācija, gaisa kuģi, kosmosa kuģi.
Keywords in English manipulation, translation, strategies, techniques, technical texts, aerospace, aircraft, spacecraft.
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 06.06.2018 21:15:10