Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Dažādas pieejas tekstuālajai analīzei tulkošanas procesā.
Nosaukums angļu valodā Different Approaches to Textual Analysis in the Translation Process.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Larisa Iļinska
Anotācija Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām. Teorētiskajā daļā bakalaura darba autors veic literatūras pārskatu par teksta analīzi. Bakalaura darba galvenais mērķis ir izpētīt, kā tekstuālā analīze ietekmē tulkošanas procesu. Darba autors veic teksta, diskursa un konteksta jēdzienu izpēti. Analīze veikta, pamatojoties uz avota teksta tulkojumu. Praktiskā daļa ir teksta tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Tika izmantots avotteksts no Džeimsa Rikarda grāmatas “The Death of Money – The Coming Collapse of the International Monetary System” (“Naudas nāve – starptautiskās monetārās sistēmas nākošais sabrukums”). Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas – avotteksta tulkojuma krievu valodā, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem. Darbs sastāv no trīs pielikumiem: terminu glosārija ekonomikas nozarē; konteksta atkarīgo leksisko vienību glosārija un avotteksta. Bibliogrāfija sastāv no 13 grāmatām, 5 tiešsaistes rakstiem, 13 tiešsaistes avotiem, 5 tiešsaistes vārdnīcām, kopā tika izmantoti 36 resursi. Darba kopējais apjoms ir 104 lappuses, neskaitot pielikumus.
Atslēgas vārdi teksta analīze, teksts, diskurss, konteksts, tulkošanas problēmas
Atslēgas vārdi angļu valodā textual analysis, text, discourse, context, translation challenges
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2018 16:43:19