Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Dažādas pieejas tekstuālajai analīzei tulkošanas procesā.
Title in English Different Approaches to Textual Analysis in the Translation Process.
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Larisa Iļinska
Abstract Bakalaura darbs sastāv no divām galvenajām daļām. Teorētiskajā daļā bakalaura darba autors veic literatūras pārskatu par teksta analīzi. Bakalaura darba galvenais mērķis ir izpētīt, kā tekstuālā analīze ietekmē tulkošanas procesu. Darba autors veic teksta, diskursa un konteksta jēdzienu izpēti. Analīze veikta, pamatojoties uz avota teksta tulkojumu. Praktiskā daļa ir teksta tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Tika izmantots avotteksts no Džeimsa Rikarda grāmatas “The Death of Money – The Coming Collapse of the International Monetary System” (“Naudas nāve – starptautiskās monetārās sistēmas nākošais sabrukums”). Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas – avotteksta tulkojuma krievu valodā, secinājumiem, bibliogrāfijas un pielikumiem. Darbs sastāv no trīs pielikumiem: terminu glosārija ekonomikas nozarē; konteksta atkarīgo leksisko vienību glosārija un avotteksta. Bibliogrāfija sastāv no 13 grāmatām, 5 tiešsaistes rakstiem, 13 tiešsaistes avotiem, 5 tiešsaistes vārdnīcām, kopā tika izmantoti 36 resursi. Darba kopējais apjoms ir 104 lappuses, neskaitot pielikumus.
Keywords teksta analīze, teksts, diskurss, konteksts, tulkošanas problēmas
Keywords in English textual analysis, text, discourse, context, translation challenges
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 06.06.2018 16:43:19