Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Superkondensatoriem piemērotu elektrolītisku hidrogēlu izstrāde
Nosaukums angļu valodā Elaboration of electrolytic hidrogels for supercapacitors
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Linards Lapčinskis
Recenzents Sergejs Gaidukovs
Anotācija Bakalaura darbā ir pētīti 4 dažādi polivinilspirta (PVS) hidrogēlu elektrolītu paraugi, kuru izgatavošanai ir izmantota sasaldēšanas un atsaldēšanas metode. Pētāmo hidrogēlu elektrolītu paraugu efektivitāte tika salīdzināta, izmantojot grafīta un porainos poliizoprēna un nanostrukturēta oglekļa kvēpu kompozīta (PICB28) elektrodus. Pētot PVS hidrogēlu elektrolītu paraugus, tika veikti tos raksturojošie mērījumi, izmantojot mehānisko īpašību pārbaudi spiedē, ciklisko voltampērmetriju, parauga uzlādi-izlādi (hronopotenciometriju), elektroķīmisko impedances spektroskopiju, diferenciāli skenējošo spektroskopiju un parauga izlādes caur pretestību analīzi. Ievadītie jonu avoti hidrogēlos, spēj ietekmēt to īpašības. Ir novērots, ka izmantojot PICB28 elektrodus PVS hidrogēlu elektrolītiem, atsevišķos gadījumos pieaug to izmantojamā sprieguma apgabala vērtības, kā arī kapacitāšu vērtības. Literatūras apskatā ir aplūkotas superkodensatoru raksturošanas metodes un apkopota informācija par zinātniskajā literatūra aprakstītiem superkodensatoru elektrolītiem. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 50 lpp. Darbs satur 26 attēlus, 4 tabulas un 35 literatūras avotu.
Atslēgas vārdi SUPERKONDENSATORS, POLIVINILSPIRTA HIDROGĒLA ELEKTROLĪTS, CIKLISKĀ VOLTAMPĒRMETRIJA, UZLĀDE-IZLĀDE, IZLĀDE CAUR PRETESTĪBU, DIFERENCIĀLI SKENĒJOŠA KOLORIMETRIJA, MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS SPIEDĒ, ELEKTROĶĪMISKĀ IMPEDANCES SPEKTROSKOPIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā SUPERCAPACITOR, POLYVINYLALCOHOL HYDROGEL ELECTROLYTE, CYCLIC VOLTAMMETRY, CHARGE-DISCHARGE, DISCHARGE THROUGH RESISTANCE, DIFFERENCIAL SCANNING CALORIMETRY, MECHANICAL PROPERTIES IN PRESSURE, ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2018 12:27:12