Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Superkondensatoriem piemērotu elektrolītisku hidrogēlu izstrāde
Title in English Elaboration of electrolytic hidrogels for supercapacitors
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Linards Lapčinskis
Reviewer Sergejs Gaidukovs
Abstract Bakalaura darbā ir pētīti 4 dažādi polivinilspirta (PVS) hidrogēlu elektrolītu paraugi, kuru izgatavošanai ir izmantota sasaldēšanas un atsaldēšanas metode. Pētāmo hidrogēlu elektrolītu paraugu efektivitāte tika salīdzināta, izmantojot grafīta un porainos poliizoprēna un nanostrukturēta oglekļa kvēpu kompozīta (PICB28) elektrodus. Pētot PVS hidrogēlu elektrolītu paraugus, tika veikti tos raksturojošie mērījumi, izmantojot mehānisko īpašību pārbaudi spiedē, ciklisko voltampērmetriju, parauga uzlādi-izlādi (hronopotenciometriju), elektroķīmisko impedances spektroskopiju, diferenciāli skenējošo spektroskopiju un parauga izlādes caur pretestību analīzi. Ievadītie jonu avoti hidrogēlos, spēj ietekmēt to īpašības. Ir novērots, ka izmantojot PICB28 elektrodus PVS hidrogēlu elektrolītiem, atsevišķos gadījumos pieaug to izmantojamā sprieguma apgabala vērtības, kā arī kapacitāšu vērtības. Literatūras apskatā ir aplūkotas superkodensatoru raksturošanas metodes un apkopota informācija par zinātniskajā literatūra aprakstītiem superkodensatoru elektrolītiem. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 50 lpp. Darbs satur 26 attēlus, 4 tabulas un 35 literatūras avotu.
Keywords SUPERKONDENSATORS, POLIVINILSPIRTA HIDROGĒLA ELEKTROLĪTS, CIKLISKĀ VOLTAMPĒRMETRIJA, UZLĀDE-IZLĀDE, IZLĀDE CAUR PRETESTĪBU, DIFERENCIĀLI SKENĒJOŠA KOLORIMETRIJA, MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS SPIEDĒ, ELEKTROĶĪMISKĀ IMPEDANCES SPEKTROSKOPIJA
Keywords in English SUPERCAPACITOR, POLYVINYLALCOHOL HYDROGEL ELECTROLYTE, CYCLIC VOLTAMMETRY, CHARGE-DISCHARGE, DISCHARGE THROUGH RESISTANCE, DIFFERENCIAL SCANNING CALORIMETRY, MECHANICAL PROPERTIES IN PRESSURE, ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 06.06.2018 12:27:12