Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Reakcijas ar karbēnija jonu intermediātiem šķidrā sēra dioksīdā
Nosaukums angļu valodā Reactions involving carbenium ion intermediates in liquid sulfur dioxide
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Māris Turks
Recenzents Raivis Žalubovskis
Anotācija Bakalaura darbā apkopota informācija par zinātniskajiem pētījumiem saistībā ar Meijera-Šustera un Rupes pārgrupēšanos, Frīdela-Kraftsa reakciju un spirtu pievienošanu terminālajiem alkīniem. Ir dots ieskats par šķidra sēra dioksīda kā šķīdinātāja izmantošanu organiskajā sintēzē. Literatūras apskatā apkopota informācija par sasniegumiem šo reakciju pētījumos pēdējo 20 gadu laikā, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Scopus, Espacenet, Reaxys, SciFinder un ACS. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā pētītas Meijera-Šustera un Rupes pārgrupēšanās reakcijas, Frīdela-Kraftsa reakcija kā arī aizvietoto ketonu sintēze, izmantojot šķidru sēra dioksīdu kā šķīdinātāju. Ir atklātas metodes atsevišķu Frīdela Kraftsa alkilēšanas produktu un ketonu ieguvei no spirtiem un alkīniem. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms 62 lpp, darbs satur 38 shēmas, 2 attēlus, 8 tabulas un tajā izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi MEIJERA-ŠUSTERA UN RUPES PĀRGRUPĒŠANĀS, FRĪDELA-KRAFTSA REAKIJA, AIZVIETOTO KETONU SINTĒZE, KARBĒNIJA JONU REAKCIJAS, ŠĶIDRS SĒRA DIOKSĪDS, ALIFĀTISKIE SPIRTI
Atslēgas vārdi angļu valodā MEYER-SCHUSTER AND RUPE REARRANGEMENT, FRIEDEL-CRAFT’S REACTION, SUBSTITUED KETONE SYNTHESIS, KARBENIUM ION REACTIONS, LIQUID SULFUR DIOXIDE, ALIPHATIC ALCOHOLS
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2018 09:56:30