Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Reakcijas ar karbēnija jonu intermediātiem šķidrā sēra dioksīdā
Title in English Reactions involving carbenium ion intermediates in liquid sulfur dioxide
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Māris Turks
Reviewer Raivis Žalubovskis
Abstract Bakalaura darbā apkopota informācija par zinātniskajiem pētījumiem saistībā ar Meijera-Šustera un Rupes pārgrupēšanos, Frīdela-Kraftsa reakciju un spirtu pievienošanu terminālajiem alkīniem. Ir dots ieskats par šķidra sēra dioksīda kā šķīdinātāja izmantošanu organiskajā sintēzē. Literatūras apskatā apkopota informācija par sasniegumiem šo reakciju pētījumos pēdējo 20 gadu laikā, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Scopus, Espacenet, Reaxys, SciFinder un ACS. Bakalaura darba eksperimentālajā daļā pētītas Meijera-Šustera un Rupes pārgrupēšanās reakcijas, Frīdela-Kraftsa reakcija kā arī aizvietoto ketonu sintēze, izmantojot šķidru sēra dioksīdu kā šķīdinātāju. Ir atklātas metodes atsevišķu Frīdela Kraftsa alkilēšanas produktu un ketonu ieguvei no spirtiem un alkīniem. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms 62 lpp, darbs satur 38 shēmas, 2 attēlus, 8 tabulas un tajā izmantoti 52 literatūras avoti.
Keywords MEIJERA-ŠUSTERA UN RUPES PĀRGRUPĒŠANĀS, FRĪDELA-KRAFTSA REAKIJA, AIZVIETOTO KETONU SINTĒZE, KARBĒNIJA JONU REAKCIJAS, ŠĶIDRS SĒRA DIOKSĪDS, ALIFĀTISKIE SPIRTI
Keywords in English MEYER-SCHUSTER AND RUPE REARRANGEMENT, FRIEDEL-CRAFT’S REACTION, SUBSTITUED KETONE SYNTHESIS, KARBENIUM ION REACTIONS, LIQUID SULFUR DIOXIDE, ALIPHATIC ALCOHOLS
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 06.06.2018 09:56:30