Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Idiomas un idiomātiski izteicieni tehniskajā tulkošanā.
Nosaukums angļu valodā Idioms and Idiomatic Expressions in Technical Translation.
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Marina Platonova
Recenzents Tatjana Smirnova
Anotācija Teorētiskā daļa sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēts idiomas jēdziens, un autors sniedz termina “idioma” definīcijas, kā arī pēta gramatikas aspektus, kategorijas un reģistrētās idiomas. Otrā nodaļa ir veltīta tulkošanas izaicinājumu analīzei, kuri radušies praktiskās daļas tulkošanas procesā. Tā piedāvā tulkošanas stratēģijas, kuras palīdz pārvarēt tulkošanas problēmas. Tulkošanas stratēģiju pielietojums tiek parādīts ar piemēriem no bakalaura darba praktiskās daļas. Praktiskā daļa ir avota teksta tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Tulkojumam tika izmantota grāmata "Economism: Bad Economics and The Rise of Inequality", kuras autori ir Kvaks un Džonsons. Bakalaura darba apjoms ir 228 lappuses un tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un četriem pielikumiem (trīs glosāriji un avotteksts). Bibliogrāfija sastāv no 24 grāmatām, 6 vārdnīcām un 4 tiešsaistes tulkošanas datubāzēm.
Atslēgas vārdi Idiomātiskie izteicieni, frāzalie darbības vārdi, tehniskā tulkošana, tulkošanas stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Idiomatic expressions, phrasal verbs, technical translation, translation strategies
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2018 10:38:13