Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Idiomas un idiomātiski izteicieni tehniskajā tulkošanā.
Title in English Idioms and Idiomatic Expressions in Technical Translation.
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Marina Platonova
Reviewer Tatjana Smirnova
Abstract Teorētiskā daļa sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēts idiomas jēdziens, un autors sniedz termina “idioma” definīcijas, kā arī pēta gramatikas aspektus, kategorijas un reģistrētās idiomas. Otrā nodaļa ir veltīta tulkošanas izaicinājumu analīzei, kuri radušies praktiskās daļas tulkošanas procesā. Tā piedāvā tulkošanas stratēģijas, kuras palīdz pārvarēt tulkošanas problēmas. Tulkošanas stratēģiju pielietojums tiek parādīts ar piemēriem no bakalaura darba praktiskās daļas. Praktiskā daļa ir avota teksta tulkojums no angļu valodas krievu valodā. Tulkojumam tika izmantota grāmata "Economism: Bad Economics and The Rise of Inequality", kuras autori ir Kvaks un Džonsons. Bakalaura darba apjoms ir 228 lappuses un tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas un četriem pielikumiem (trīs glosāriji un avotteksts). Bibliogrāfija sastāv no 24 grāmatām, 6 vārdnīcām un 4 tiešsaistes tulkošanas datubāzēm.
Keywords Idiomātiskie izteicieni, frāzalie darbības vārdi, tehniskā tulkošana, tulkošanas stratēģijas
Keywords in English Idiomatic expressions, phrasal verbs, technical translation, translation strategies
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 05.06.2018 10:38:13