Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums "Infrastruktūras attīstības iespējas Stopiņu novadā"
Nosaukums angļu valodā "Infrastructure Development Opportunities in Stopiņi Municipality"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inesa Pavlova
Recenzents Pr.doc. N.Balabka
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija studente Linda Čakše, bakalaura darba “Infrastruktūras attīstības iespējas Stopiņu novadā” ietvaros pašvaldības infrastruktūras attīstības iespējas Stopiņu novadā, detalizētāk sniedzot priekšlikumus Dreiliņu ciema infrastruktūras attīstībai. Bakalaura darbs sastāv no 64 lappusēm, 30 tabulām, 11 attēliem, 15 pielikumiem. Darba vadītāja ir mg.oec. Inesa Pavlova. Darbam ir trīs daļas, kur pirmajā tiek skaidrots infrastruktūras teorētiskais jēdziens, ilgtspējīgu apdzīvotu vietu veidošanas principi, infrastruktūras veidošanas teorētiskās nostādnes, kā arī apkopota informācija par attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem virzieniem un uzdevumiem Stopiņu novada attīstības plānošanai. Otrajā daļā, apkopota informācija par Stopiņu novada pašreizējo situāciju iekļaujot informāciju par demogrāfiskajiem rādītājiem, pakalpojumu nodrošinājumu, esošo infrastruktūru. Veikta Stopiņu novada attīstības programmas izstrādes ietvaros 2018.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātu analīze, izzinot iedzīvotāju viedokli par pakalpojumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem infrastruktūrā. Darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi infrastruktūras attīstībai, veikts aprēķins par nepieciešamajām investīcijām, nepieciešamais finansējums un noteikti finansējuma avoti. Darba rezultāti, norāda, ka esošais infrastruktūras nodrošinājums Stopiņu novadā īpaši pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamībā tuvu dzīvesvietai un satiksmes infrastruktūras kvalitāte ir neapmierinošas. Secināts, ka identificētās galvenās problēmas var tikt atrisinātas, veicot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izbūvi 3 gadu laikā un uzlabojot transporta infrastruktūru 2-4 gadu laikā. Investīciju projektu īstenošana veicama no pašvaldības budžeta līdzekļiem un finansējamam maksimāli iespējamā apjomā izmantojot valsts kases aizdevumu.
Atslēgas vārdi infrastruktūra, Stopiņu novads, pašvaldība, transporta infrastruktūra, teritorijas attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Infrastructure, Municipality, Transport Infrastructure
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2018 19:56:13