Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Infrastruktūras attīstības iespējas Stopiņu novadā"
Title in English "Infrastructure Development Opportunities in Stopiņi Municipality"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Inesa Pavlova
Reviewer Pr.doc. N.Balabka
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija studente Linda Čakše, bakalaura darba “Infrastruktūras attīstības iespējas Stopiņu novadā” ietvaros pašvaldības infrastruktūras attīstības iespējas Stopiņu novadā, detalizētāk sniedzot priekšlikumus Dreiliņu ciema infrastruktūras attīstībai. Bakalaura darbs sastāv no 64 lappusēm, 30 tabulām, 11 attēliem, 15 pielikumiem. Darba vadītāja ir mg.oec. Inesa Pavlova. Darbam ir trīs daļas, kur pirmajā tiek skaidrots infrastruktūras teorētiskais jēdziens, ilgtspējīgu apdzīvotu vietu veidošanas principi, infrastruktūras veidošanas teorētiskās nostādnes, kā arī apkopota informācija par attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem virzieniem un uzdevumiem Stopiņu novada attīstības plānošanai. Otrajā daļā, apkopota informācija par Stopiņu novada pašreizējo situāciju iekļaujot informāciju par demogrāfiskajiem rādītājiem, pakalpojumu nodrošinājumu, esošo infrastruktūru. Veikta Stopiņu novada attīstības programmas izstrādes ietvaros 2018.gadā veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātu analīze, izzinot iedzīvotāju viedokli par pakalpojumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem infrastruktūrā. Darba trešajā daļā tiek sniegti priekšlikumi infrastruktūras attīstībai, veikts aprēķins par nepieciešamajām investīcijām, nepieciešamais finansējums un noteikti finansējuma avoti. Darba rezultāti, norāda, ka esošais infrastruktūras nodrošinājums Stopiņu novadā īpaši pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamībā tuvu dzīvesvietai un satiksmes infrastruktūras kvalitāte ir neapmierinošas. Secināts, ka identificētās galvenās problēmas var tikt atrisinātas, veicot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izbūvi 3 gadu laikā un uzlabojot transporta infrastruktūru 2-4 gadu laikā. Investīciju projektu īstenošana veicama no pašvaldības budžeta līdzekļiem un finansējamam maksimāli iespējamā apjomā izmantojot valsts kases aizdevumu.
Keywords infrastruktūra, Stopiņu novads, pašvaldība, transporta infrastruktūra, teritorijas attīstība
Keywords in English Infrastructure, Municipality, Transport Infrastructure
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 01.06.2018 19:56:13