Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmuma attīstībai
Nosaukums angļu valodā Development of marketing strategy in a company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Leonards Budņiks
Anotācija Fuad Karimli Mārketinga stratēģijas pilnveidošana: Bakalaura darbs/ F.Karimli - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 76 lpp. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. Ieva Andersone Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp, tajā iekļauti 19 attēli, tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 62 avoti angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir saprast, kas kopumā ir mārketings, kādu labumu tas dod uzņēmuma pilnveidošanai, kā arī atrast labākās uzņēmuma mārketinga stratēģijas. Analītiskajā daļā autors apkopoja informāciju par mārketingu, tā veidiem, tā koncepciju.Praktiskajā daļā autors aprakstīja uzņēmumu, kuru vēlētos attīstīt Latvijā. Trešajā daļā autors veica aptauju starp 75 dalībniekiem, beigās apkopoja iegūtos datus, izdarīja secinājumus un veica priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Mārketinga aktivitātes, stratēģijas mērķi Reklāma Mārketinga stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing mix,Advertisement,Marketing strategy,Strategy goals,Marketing activities
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2018 23:16:57