Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmuma attīstībai
Title in English Development of marketing strategy in a company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Leonards Budņiks
Abstract Fuad Karimli Mārketinga stratēģijas pilnveidošana: Bakalaura darbs/ F.Karimli - Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2018. – 76 lpp. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Doc. Ieva Andersone Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp, tajā iekļauti 19 attēli, tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 62 avoti angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir saprast, kas kopumā ir mārketings, kādu labumu tas dod uzņēmuma pilnveidošanai, kā arī atrast labākās uzņēmuma mārketinga stratēģijas. Analītiskajā daļā autors apkopoja informāciju par mārketingu, tā veidiem, tā koncepciju.Praktiskajā daļā autors aprakstīja uzņēmumu, kuru vēlētos attīstīt Latvijā. Trešajā daļā autors veica aptauju starp 75 dalībniekiem, beigās apkopoja iegūtos datus, izdarīja secinājumus un veica priekšlikumus.
Keywords Mārketinga aktivitātes, stratēģijas mērķi Reklāma Mārketinga stratēģija
Keywords in English Marketing mix,Advertisement,Marketing strategy,Strategy goals,Marketing activities
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 23:16:57