Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts"
Title in English "Project for enhancement of business activities of a company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., lekt. K.Marinska
Reviewer
Abstract Diplomprojekta tēma ir .Uzņēmuma darbības pilnveido.anas projekts.. Darbā aplūkots uzņēmums, kas darbojas būvniecības nozarē un kura pamatdarbības veids ir projektēšanas pakalpojumu sniegšana. Tēmas izvēle saistīta ar tās aktualitāti. Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm un pieder pie ražojošām tautsaimniecības nozarēm, kas jebkurā valstī ir ļoti nozīmīgas. Tādēļ arī ir svarīga šajā nozarē darbojo.os uzņēmumu veiksmīga darbība. Darba apjoms ir 72 lpp., darbā ir 2 daļas, 4 nodaļas, 7 apakšnodaļas, 26 attēli, 32 tabulas, izmantots 22 literatūras avoti. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Pirmajā nodaļā veikta būvniecības nozares analīze, kā arī veikta uzņēmuma darbības un finanšu rādītāju analīze. Otrajā nodaļā, balstoties uz pirmās nodaļas analīzes rezultātiem, tiek piedāvāti un izstrādāti pasākumi uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Trešajā nodaļā tiek izstrādā būvniecības nozares attīstības prognoze, prognozējot būvniecības apjomus Latvijā nākamajam gadam. Ceturtajā nodaļā tiek analizēta darba vide uzņēmumā un piedāvāti darba vides uzlabošanas pasākumi. Izstrādājot darbu, izmantota speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, materiāli internetā, LR likumi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords uzņēmums;darbības analīze;priekšlikumi
Keywords in English company;analysis;offers
Language lv
Year 2010
Date and time of uploading 19.04.2011 09:37:19