Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojuma kvalitātes ietekme uz konkurētspēju
Nosaukums angļu valodā The impact of service quality on competitiveness
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Doktorante Irina Ivanova
Anotācija Bakalaura darba autors: Ralfs Aldis Augulis. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Doc.p.i Rita Greitāne Bakalaura darba temats: Pakalpojuma kvalitātes ietekme uz konkurētspēju Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87.lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 29 tabulas, 10 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 40 avoti latviešu. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Darbā tika risinātas trīs galvenās problēmas, kas ietekmē uzņēmuma konkurētspēju saistībā ar tā sniegtā pakalpojuma kvalitāti un izstrādāti priekšlikumi to risināšanai: • Darbinieku procesu izpildes optimizēšana; • Pakalpojuma kvalitāte; • Klientu vēlmju izzināšana; Bakalaura darba izpildes laikā autors nonāca pie vairākiem risinājumiem šīm problēmām. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Augulis R. (2018) Pakalpojuma kvalitātes ietekme uz konkurētspēju Bakalaura darbs/ R. Augulis, R. Greitāne. - Rīga: RTU, IEVF UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 87 lpp.
Atslēgas vārdi Pakalpojuma kvalitāte, konkurētspēja, līzings
Atslēgas vārdi angļu valodā Service quality, competitiveness, leasing
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2018 12:26:42