Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums "Videi draudzīga transporta attīstība Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Development of Environmentally Friendly Transport in Riga"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Kuškins
Recenzents Asoc.prof. I.Judrupa
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Videi draudzīga transporta attīstība Rīgā”. Maģistra darba autore ir Beate Klipa, darba vadītājs ir Docents (prakt.) Mg.oec. Jānis Kuškins. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā uz 112 lapaspusēm, pievienoti 3 pielikumi. Sastāv no ievada, 3 nodaļām, 51 attēla, 11 tabulām, 1 formulas, secinājumiem un priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta, kas sastāv no 107 avotiem. Pētījuma objekts ir transporta darbība Rīgā. Pētījuma priekšmets ir videi draudzīga transporta darbības attīstība Rīgā. Mērķis izstrādāti priekšlikumi videi draudzīga transporta attīstībai Rīgā. Maģistra darba izstrādes gaidā tika izpētīta pasaules prakse videi draudzīga transporta attīstībā. Tiek apskatīti ilgtspējīgas un videi draudzīgas transporta sistēmas galvenie virzieni un regulējošie dokumenti. Transportlīdzekļu radītais piesārņojums, alternatīvie degvielas veidi un citu valstu pieredze ceļā uz videi draudzīga transporta ieviešanu. Kā arī tiek iezīmēta Latvijas pašreizējā situācija uz citu valstu fona. Tiek apkopota informācija un statistiskie dati par transporta situāciju Rīgā, transportlīdzekļu radīto piesārņojumu un pārvietošanās tendencēm. Tika izpētīti ilgtspējīgi transporta attīstības virzieni un analizēti iespējamie transporta nozares attīstības scenāriji, atbilstoši konstatētajām problēmām. Konstatēts, ka videi draudzīgas transporta sistēmas pilnveidošanai Rīgā ir nepieciešams nodrošināt efektīva sabiedriskā transporta un stāvparku pieejamību, ērtu velo infrastruktūru, kas nodrošinātu ērti kombinējamu sasaisti starp transportlīdzekļu veidiem un uzlabotu vides kvalitāti, samazinot privāto transportlīdzekļu skaitu Rīgas centrā.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīgs transports, Videi draudzīgs transports, Transporta plānošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable transprotation, Environmentally friendly transport, transportation planning.
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2018 10:16:43