Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Videi draudzīga transporta attīstība Rīgā"
Title in English "Development of Environmentally Friendly Transport in Riga"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer Asoc.prof. I.Judrupa
Abstract Maģistra darba tēma ir “Videi draudzīga transporta attīstība Rīgā”. Maģistra darba autore ir Beate Klipa, darba vadītājs ir Docents (prakt.) Mg.oec. Jānis Kuškins. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā uz 112 lapaspusēm, pievienoti 3 pielikumi. Sastāv no ievada, 3 nodaļām, 51 attēla, 11 tabulām, 1 formulas, secinājumiem un priekšlikumiem un izmantotās literatūras saraksta, kas sastāv no 107 avotiem. Pētījuma objekts ir transporta darbība Rīgā. Pētījuma priekšmets ir videi draudzīga transporta darbības attīstība Rīgā. Mērķis izstrādāti priekšlikumi videi draudzīga transporta attīstībai Rīgā. Maģistra darba izstrādes gaidā tika izpētīta pasaules prakse videi draudzīga transporta attīstībā. Tiek apskatīti ilgtspējīgas un videi draudzīgas transporta sistēmas galvenie virzieni un regulējošie dokumenti. Transportlīdzekļu radītais piesārņojums, alternatīvie degvielas veidi un citu valstu pieredze ceļā uz videi draudzīga transporta ieviešanu. Kā arī tiek iezīmēta Latvijas pašreizējā situācija uz citu valstu fona. Tiek apkopota informācija un statistiskie dati par transporta situāciju Rīgā, transportlīdzekļu radīto piesārņojumu un pārvietošanās tendencēm. Tika izpētīti ilgtspējīgi transporta attīstības virzieni un analizēti iespējamie transporta nozares attīstības scenāriji, atbilstoši konstatētajām problēmām. Konstatēts, ka videi draudzīgas transporta sistēmas pilnveidošanai Rīgā ir nepieciešams nodrošināt efektīva sabiedriskā transporta un stāvparku pieejamību, ērtu velo infrastruktūru, kas nodrošinātu ērti kombinējamu sasaisti starp transportlīdzekļu veidiem un uzlabotu vides kvalitāti, samazinot privāto transportlīdzekļu skaitu Rīgas centrā.
Keywords Ilgtspējīgs transports, Videi draudzīgs transports, Transporta plānošana.
Keywords in English Sustainable transprotation, Environmentally friendly transport, transportation planning.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 30.05.2018 10:16:43