Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Intelektuālas robotizētas sistēmas
Nosaukums Struktūrmodelēšanas pieejas lietošana robotizētu sistēmu diagnostikas mērķiem
Nosaukums angļu valodā The Use of Structural Modelling Approach for Robotic System Diagnosis
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Jānis Grundspeņķis
Recenzents Ē.Kļaviņš, Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedras asistents
Anotācija Struktūrmodelēšanas pieeja sniedz iespēju modelēt un analizēt sarežģītas tehniskas sistēmas statiskās un dinamiskās komponentes ar vienotu matemātisko aparātu- grafu teoriju. Struktūrmodelēšanas pieejā ir izstrādāti strukturālās un kauzālās spriešanas principi, kas ir sakņoti mākslīgajā intelektā izstrādātajās spriešanas metodēs. Darba teorētiskās daļas ietvaros ir apskatīti struktūrmodelēšanas pieejā lietotie struktūras modeļi- morfoloģiskās struktūras modelis un funkcionālās struktūras modeļi funkciju, uzvedības un parametru telpās, kā arī apskatītas iespējamās transformācijas starp dažādiem modeļiem. Praktiskajā darbā ir realizēta struktūrmodelēšanas pieeja robotizētai sistēmai Rudy, respektīvi, ir izstrādāti struktūras modeļi kā arī veikta morfoloģiskās struktūras modeļa analīze. Paplašinātajam funkcionālās struktūras modelim parametru telpā ir īstenota kauzālā spriešana. Darba pamattekstā ir 54 lappuses, 8 attēli, 3 tabulas, 13 nosaukumu informācijas avoti un 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi STRUKTŪRMODELĒŠANAS PIEEJA, SAREŽĢĪTU SISTĒMU MODELĒŠANA, KAUZĀLĀ SPRIEŠANA, ROBOTIZĒTU SISTĒMU DIAGNOSTIKA
Atslēgas vārdi angļu valodā STRUCTURAL MODELLING APPROACH, COMPLEX SYSTEM MODELLING, CAUSAL REASONING, ROBOTIC SYSTEM DIAGNOSIS
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2018 15:47:04