Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Intelligent robotic systems
Title in original language Struktūrmodelēšanas pieejas lietošana robotizētu sistēmu diagnostikas mērķiem
Title in English The Use of Structural Modelling Approach for Robotic System Diagnosis
Department Faculty Of Computer Science Information Tehnology And Energy
Scientific advisor Jānis Grundspeņķis
Reviewer Ē.Kļaviņš, Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedras asistents
Abstract Struktūrmodelēšanas pieeja sniedz iespēju modelēt un analizēt sarežģītas tehniskas sistēmas statiskās un dinamiskās komponentes ar vienotu matemātisko aparātu- grafu teoriju. Struktūrmodelēšanas pieejā ir izstrādāti strukturālās un kauzālās spriešanas principi, kas ir sakņoti mākslīgajā intelektā izstrādātajās spriešanas metodēs. Darba teorētiskās daļas ietvaros ir apskatīti struktūrmodelēšanas pieejā lietotie struktūras modeļi- morfoloģiskās struktūras modelis un funkcionālās struktūras modeļi funkciju, uzvedības un parametru telpās, kā arī apskatītas iespējamās transformācijas starp dažādiem modeļiem. Praktiskajā darbā ir realizēta struktūrmodelēšanas pieeja robotizētai sistēmai Rudy, respektīvi, ir izstrādāti struktūras modeļi kā arī veikta morfoloģiskās struktūras modeļa analīze. Paplašinātajam funkcionālās struktūras modelim parametru telpā ir īstenota kauzālā spriešana. Darba pamattekstā ir 54 lappuses, 8 attēli, 3 tabulas, 13 nosaukumu informācijas avoti un 9 pielikumi.
Keywords STRUKTŪRMODELĒŠANAS PIEEJA, SAREŽĢĪTU SISTĒMU MODELĒŠANA, KAUZĀLĀ SPRIEŠANA, ROBOTIZĒTU SISTĒMU DIAGNOSTIKA
Keywords in English STRUCTURAL MODELLING APPROACH, COMPLEX SYSTEM MODELLING, CAUSAL REASONING, ROBOTIC SYSTEM DIAGNOSIS
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 15:47:04