Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Grāmatvedības politikas pilnveidošanas iespējas valsts kapitālsabiedrībā”
Nosaukums angļu valodā “Options for the Improvement of the Accounting Policy in a State Owned Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Hudenko Dr.oec., AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētāja
Anotācija Mūsdienu sabiedrībā valda paaugstināta interese par esošo veselības aprūpes sistēmu. Katram uzņēmumam ir jāveido savs grāmatvedības uzskaites modelis jeb jāizstrādā grāmatvedības organizācijas dokumenti. Maģistra darba tēma ir „Grāmatvedības politikas pilnveidošanas iespējas valsts kapitālsabiedrībā”. Veselības aprūpes tirgus ir objektīvs ekonomisks mehānisms, līdz ar to maģistra darbs veltīts valsts kapitālsabiedrības - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” grāmatvedības politikas pilnveidošanai. Maģistra darbā tika pievērsta uzmanība Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” grāmatvedības organizācijas dokumentiem, kas ir nepieciešami un noderīgi ne tikai Valsts ieņēmumu dienestam vai uzņēmuma revidentam, bet arī pašam uzņēmumam - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” tā sekmīgas darbības nodrošināšanai, efektivitātes paaugstināšanai grāmatvedībā un nodokļu riska samazināšanai. Maģistra darba objekts ir grāmatvedības politika Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” savukārt priekšmets - grāmatvedības politikas pilnveidošanas iespējas Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” un darba mērķis - izpētīt grāmatvedības politiku Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” un rast iespēju valsts kapitālsabiedrības grāmatvedības politikas pilnveidošanai. Darba praktiskā vērtība - valsts kapitālsabiedrības dokumentu aprites kārtības izstrāde. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā tika aprakstīta grāmatvedības politikas un valsts kapitālsabiedrības būtība Latvijas Republikā. Otrajā daļā tika veikts valsts kapitālsabiedrības raksturojums un izpētīts vēsturiskais aspekts, kā arī noteikti un aprakstīti valsts kapitālsabiedrības vides faktori, riski un finanšu mērķi. Trešajā daļā tika aprakstīta un analizēta valsts kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaites kārtošana un organizēšana, lai veiksmīgi rastu pasākumus un pilnveidošanas iespējas grāmatvedības politikai valsts kapitālsabiedrībā. Darbs sastāv no 84 lapaspusēm, 7 attēliem, 22 tabulām.
Atslēgas vārdi Grāmatvedība, grāmatvedības politika, dokumentu aprites shēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Accounting, Accounting Policy, Document Circulation
Valoda lv
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2018 13:59:42