Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Grāmatvedības politikas pilnveidošanas iespējas valsts kapitālsabiedrībā”
Title in English “Options for the Improvement of the Accounting Policy in a State Owned Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.Hudenko Dr.oec., AS "LatRailNet" valdes priekšsēdētāja
Abstract Mūsdienu sabiedrībā valda paaugstināta interese par esošo veselības aprūpes sistēmu. Katram uzņēmumam ir jāveido savs grāmatvedības uzskaites modelis jeb jāizstrādā grāmatvedības organizācijas dokumenti. Maģistra darba tēma ir „Grāmatvedības politikas pilnveidošanas iespējas valsts kapitālsabiedrībā”. Veselības aprūpes tirgus ir objektīvs ekonomisks mehānisms, līdz ar to maģistra darbs veltīts valsts kapitālsabiedrības - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” grāmatvedības politikas pilnveidošanai. Maģistra darbā tika pievērsta uzmanība Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” grāmatvedības organizācijas dokumentiem, kas ir nepieciešami un noderīgi ne tikai Valsts ieņēmumu dienestam vai uzņēmuma revidentam, bet arī pašam uzņēmumam - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” tā sekmīgas darbības nodrošināšanai, efektivitātes paaugstināšanai grāmatvedībā un nodokļu riska samazināšanai. Maģistra darba objekts ir grāmatvedības politika Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” savukārt priekšmets - grāmatvedības politikas pilnveidošanas iespējas Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” un darba mērķis - izpētīt grāmatvedības politiku Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” un rast iespēju valsts kapitālsabiedrības grāmatvedības politikas pilnveidošanai. Darba praktiskā vērtība - valsts kapitālsabiedrības dokumentu aprites kārtības izstrāde. Darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā tika aprakstīta grāmatvedības politikas un valsts kapitālsabiedrības būtība Latvijas Republikā. Otrajā daļā tika veikts valsts kapitālsabiedrības raksturojums un izpētīts vēsturiskais aspekts, kā arī noteikti un aprakstīti valsts kapitālsabiedrības vides faktori, riski un finanšu mērķi. Trešajā daļā tika aprakstīta un analizēta valsts kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaites kārtošana un organizēšana, lai veiksmīgi rastu pasākumus un pilnveidošanas iespējas grāmatvedības politikai valsts kapitālsabiedrībā. Darbs sastāv no 84 lapaspusēm, 7 attēliem, 22 tabulām.
Keywords Grāmatvedība, grāmatvedības politika, dokumentu aprites shēma
Keywords in English Accounting, Accounting Policy, Document Circulation
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 13:59:42