Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā
Nosaukums angļu valodā Marketing planning in service company in Tajikistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Elīna Gaile-Sarkane
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Farzona Kurbonova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Mārketing plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, ….. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 10 tabulas. Darbam pievienoti 45 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskā daļa ir veltīta mārketinga plānošanas jēdziena analīzei, tās galvenajiem jautājumiem kas to ietekmē no iekšējās un ārējās vides, mārketinga plānošanas attīstībai, plānošanas efektivitātei un stratēģijām. Praktiskajā daļā ir veikta Rohat Tour Company mārketinga analīze, apskatīta tūrisma nozare Tadžikistānā. Autore ir izstrādājusi priekšlikumus mārketinga darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kurbonova F. (2018) Mārketinga plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā Bakalaura darbs/ F.Kurbonova, I.Andersone.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”69 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing planning in service company in Tajikistan
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2018 13:54:55