Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā
Title in English Marketing planning in service company in Tajikistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Elīna Gaile-Sarkane
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Farzona Kurbonova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Mārketing plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, ….. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 10 tabulas. Darbam pievienoti 45 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskā daļa ir veltīta mārketinga plānošanas jēdziena analīzei, tās galvenajiem jautājumiem kas to ietekmē no iekšējās un ārējās vides, mārketinga plānošanas attīstībai, plānošanas efektivitātei un stratēģijām. Praktiskajā daļā ir veikta Rohat Tour Company mārketinga analīze, apskatīta tūrisma nozare Tadžikistānā. Autore ir izstrādājusi priekšlikumus mārketinga darbības pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kurbonova F. (2018) Mārketinga plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā Bakalaura darbs/ F.Kurbonova, I.Andersone.- Rīga: RTU, UIVI, IUVK bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”69 lpp.
Keywords Mārketinga plānošana pakalpojumu uzņēmumā Tadžikistānā
Keywords in English Marketing planning in service company in Tajikistan
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 13:54:55