Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā
Nosaukums angļu valodā Development of the food industry in Uzbekistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Azamat Ozotov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Assoc. Prof., Dr.oec., Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa un praktiskās daļas, daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti angļu, 1 krievu un 8 uzbeku valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa ir veltīta tirgus teorētiskie aspektu analīzei, jauno organizāciju misiju un vīziju paziņojumiem, biznesa audekļa modeļa koncepcijai, uzņēmuma SWOT un PESTEL analīzei un pārskatei par pašreizējo situāciju pārtikas rūpniecībā Uzbekistānā. Praktiskajā daļā ir analizēts saldēto frī kartupeļu tirgus sektors Uzbekistānā, uzsākta vietējo saldēto frī kartupeļu ražotne un izklāstīts tās misijas un redzes paziņojums un izveidots uzņēmuma biznesa audekļa modelis. Kā arī autors veica SWOT un PESTEL analīzi, GE McKinsey Matrix analīzi par jauno saldēto frī kartupeļu ražotni. Turklāt tika sniegts aprēķins par jauno saldētu frī kartupeļu ražošanas rūpnīcu, ko piedāvāja autors. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozotov A. (2018). Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā Bakalaura darbs/ A. Ozotov, J. Erina. - Rīga: RTU, UIVI, UIVK, bakalaura akadēmiska studiju programma “uzņēmējdarbība un vadība” 61 lpp.
Atslēgas vārdi Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Food Industry in Uzbekistan
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2018 23:56:37