Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā
Title in English Development of the food industry in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Vladimirs Šatrevičs
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Azamat Ozotov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Assoc. Prof., Dr.oec., Jana Eriņa Bakalaura darba temats: Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā Bakalaura darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa un praktiskās daļas, daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti angļu, 1 krievu un 8 uzbeku valodā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskā daļa ir veltīta tirgus teorētiskie aspektu analīzei, jauno organizāciju misiju un vīziju paziņojumiem, biznesa audekļa modeļa koncepcijai, uzņēmuma SWOT un PESTEL analīzei un pārskatei par pašreizējo situāciju pārtikas rūpniecībā Uzbekistānā. Praktiskajā daļā ir analizēts saldēto frī kartupeļu tirgus sektors Uzbekistānā, uzsākta vietējo saldēto frī kartupeļu ražotne un izklāstīts tās misijas un redzes paziņojums un izveidots uzņēmuma biznesa audekļa modelis. Kā arī autors veica SWOT un PESTEL analīzi, GE McKinsey Matrix analīzi par jauno saldēto frī kartupeļu ražotni. Turklāt tika sniegts aprēķins par jauno saldētu frī kartupeļu ražošanas rūpnīcu, ko piedāvāja autors. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Ozotov A. (2018). Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā Bakalaura darbs/ A. Ozotov, J. Erina. - Rīga: RTU, UIVI, UIVK, bakalaura akadēmiska studiju programma “uzņēmējdarbība un vadība” 61 lpp.
Keywords Pārtikas nozares attīstības iespējas Uzbekistānā
Keywords in English Development of Food Industry in Uzbekistan
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 28.05.2018 23:56:37