Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga modeļu izstrāde viesnīcu ķēdei Uzbekistānā
Nosaukums angļu valodā Developing marketing models for hotel
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Deniss Ščeulovs
Anotācija Anotācija M. Zakirovs “Mārketinga modeļu izstrādāšana viesnīcām Uzbekistānā”. Darba vadītāja: Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte Maģistra darbs rakstīts angļu valodā. Darba apjoms ir 91 lapaspuse. Maģistra darbu veido ievads, analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa, secinājumi, rekomendācijas, izmantotās literatūras saraksts un pielikumi. Sarakstā uzskaitīti 36 informācijas avoti, kuri tika izmantoti maģistra darbā. Analītisko daļu veido 6 nodaļas. Šajās nodaļās aprakstīts mārketings un mārketinga modeļi, viesnīcu industrijas attīstības vēsture, reitingu kritēriji, mārketinga loma industrijas attīstībā, Uzbekistānas viesnīcu industrijas analīze, un seši mārketinga modeļi. Teorētisko nodaļu veido 3 lielās nodaļas, kuras sadalītas apakšnodaļās. Pirmā nodaļa ir “Klientu patērēšanas paradumu analīze.” Tajā aprakstīti klientu patērēšanas ieradumu tipi un fāzes; faktori, kuri ietekmē patērētāju lēmumus; un pētījumi par patērēšanas paradumiem Uzbekistānā. Otrā nodaļa ir “Klientu lojalitātes modeļi.” Tajā aprakstīta klientu lojalitātes klasifikācija un to ietekmējošie faktori. Trešā nodaļa ir “Reklāma.” Tā sastāv no 3 apakšnodaļām, kurās aprakstīta reklāmas definīcija un tās tipi, identificēta mērķauditorija un reklāmas efektivitāte. Praktisko daļu veido trīs nodaļas. Pirmā nodaļa apraksta veidus, kā viesnīcā “Wyndham” ieviest klientu lojalitātes modeļus, savukārt otrā nodaļa izskaidro, kā tajā īstenot reklāmas modeļus. Šo nodaļu beigās sniegti plāni, kuri parāda, kā efektīvi īstenot šos modeļus. Trešajā nodaļā sniegts šo modeļu riska un efektivitātes izvērtējums. Lai atvieglotu novērtējuma uztveramību, darbā sniegta reklāmas un lojalitātes modeļu SVID analīze. Maģistra darba izpētes process ir 6 gadi laika posmā no 2012. - 2018. gadam.
Atslēgas vārdi ārketinga modeļu izstrādāšana viesnīcām Uzbekistānā
Atslēgas vārdi angļu valodā Developing marketing models for hotels in Uzbekistan
Valoda eng
Gads 2018
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2018 21:47:35